חוברת השתלמויות מקוונות 2024

המדרשה - אקדמיה ארצית לעורכי דין השתלמויות מקוונות 2024 לשנת

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

חברות וחברים יקרים, מצורפת לעיונכם חוברת השתלמויות במגוון תחומים בליבת עולם המשפט, השתלמויות שיתנו לכם את הכלים לספק ללקוחותיכם את השירות המקצועי ביותר, ושיאפשרו לכם להרחיב את תחומי עיסוקכם ואת פרנסתכם. אני מאמין שדווקא בתקופה קשה זו, העמקת הלמידה והרחבת אופקי עיסוק יכולים לסייע בהתמודדות עם המצב ולהעניק לנו מעט יציבות. בתכנית המדרשה תוכלו למצוא השתלמויות במגוונים ומעניינים כגון: דיני נזיקין, דיני מקרקעין, מיסים, חדלות פירעון, דיני משפחה, היי-טק, הוצאה לפועל, דיני עבודה, דיני ביטוח, הדין השרעי, לרבות השתלמויות פרקטיות שונות המיועדות לציבור עורכי הדין הצעירים. לצורך מתן הטבה של השתלמות אחת 2024 נוכח המצוקות השונות, החלטתי יחד עם שותפיי להקדיש חלק מתקציב ללא עלות לכל אחת ואחד מכם. עו"ד צעירים, עד חמש שנות ותק, יוכלו להשתתף בשתי השתלמויות ללא עלות. ימים, זכאים להטבה של השתתפות בהשתלמויות 30- נוסף להטבות הרגילות, משרתי מילואים ששירתו למעלה מ הלשכה ללא עלות, זאת בנוסף להטבה לכלל עורכי הדין ובכפוף לתנאים המפורטים בחוברת ההשתלמויות. חשוב לי שתדעו, שהלשכה עומדת לצידכם ולצידכן בתקופה קשה זו, ומשקיעה את מיטב מאמציה בסיוע לציבור עורכי ועורכות הדין החל מהקמת חמ"ל קשר עם הנהלת בתי המשפט, הקמת קרן סיוע וכלה במתן פטור משתנה לחיילי וחיילות המילואים הגיבורים. אתם מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו באמצעות החמ"לים השונים וכתובת הדוא"ל ולהציע יוזמות חדשות. ברצוני להודות לצוות המדרשה שעמלו רבות והשקיעו מחשבה ויצירתיות רבה לייצר מגוון כה רחב של פעילויות איכותית.

דבר ראש הלשכה

בשורות טובות לכולם, ביחד ננצח!

עמית בכר, עו"ד ראש לשכת עורכי הדין

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

(מסכת אבות) " חכמים אמרו: " במירוץ החיים והדאגה לפרנסה לא תמיד מוצאים את הזמן לעצור, לקחת אויר, וללמוד. לרכוש ידע וכלים, להתעדכן ולצמוח. אנו בלשכת עורכי הדין, חרטנו על דגלינו לדאוג לקהילת עורכי הדין ללמידה מתמדת מתוך ההכרה כי מי שעומד במקום הולך אחורה. ביוזמתו של ראש הלשכה, עו"ד עמית בכר ובעזרת הצוות המעולה של המדרשה להשתלמויות עורכי הדין, תכנית הלימודים שמונחת לפניכם מגוונת, עשירה, ופותחת בפני כולנו שערים נוספים לעולמו הקסום והמרתק של עולם המשפט. במאמץ מתמיד לשיפור וחידוש תכנית הלימודים - ההשתלמויות הותאמו לשינויים בתחום המשפט ולבקשות ולמשובים שלכם והיא מתמקדת במתן כלים מעשיים טובים ומקצועיים. חידשנו את עולמות התוכן ורעננו את הרכבי המרצים והרכזים האקדמים - הכוללים שופטים מכלל ערכאות השיפוט, בכירים ממשרדי הממשלה ומהגופים הממשלתיים, בכירי המרצים באקדמיה וכן עורכי דין מהבכירים בישראל. בחוברת הלימודים המוגשת לכם, תוכלו להתרשם מהתוכן האקדמי המשקף נאמנה את אופייה של המדרשה – איכות ומגוון. אנחנו פועלים ונמשיך לשאוף למצוינות, הנגשת המידע - ללא פשרות במגוון ובאיכות. בין השאר ע"י הגדלה משמעותית של מספר ההשתלמויות, העלאת רמתן המקצועית, והגדלת היקף המשתתפים. גם בשנת הלימודים הנוכחית החליטה לשכת עורכי הדין לאפשר לכם ליהנות מהשתלמויות ארוכות וקצרות טווח בסכומים סמליים בלבד. בנוסף, פעילויות המדרשה הינן בפריסה ארצית ורוב הקורסים מתקיימים בלמידה מרחוק כך שכל עורך דין יכול לקחת חלק ולהשתתף בפעילות. זאת הזדמנות נפלאה להודות ולברך את כל השותפים והעוסקים במלאכה. תודתנו העיקרית שלוחה לצוות המתנדבים במדרשה – צוות הרכזים האקדמים והמרצים אשר עמלים על תכניות המדרשה בהתנדבות מלאה למען השכלתם של ציבור עורכי הדין בישראל, וכן לצוות עובדי המדרשה המסורים. בברכת חברים,

דבר מנכ”ל הלשכה

איתי שונשיין, עו"ד מנכ"ל לשכת עורכי הדין

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

ביטולים וזיכויים: ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: "האירוע"), הינו בהתאם ובכפוף והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת 1981- להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א (יחדיו להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 2010- הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה להשתלמות המזכה בהחזר כספי [עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע] על ידי שליחת מייל מסודר לכתובת: midrasha @ israelbar . org . il במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדש של האירוע. במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, ימים 7 יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע. במעמד החיוב. הנחה 5% אקסטרה ממברס למשלמים בכרטיס אשראי מימוש הטבות: לכל עו"ד. ללא-עלות 1 • השתלמות לעו"ד צעיר (עד חמש שנות ותק). ללא - עלות השתלמויות 2 • 'ממש השתלמות חינם' בעת הרישום בכפתור אלו יש לסמן למימוש הטבות ללא להשתלמויות ימי מילואים ומעלה) זכאים 30( • חיילי מילואים פעילים . ללא - עלות - הגבלה midrasha@Israelbar.org.il זו יש לשלוח מייל לכתובת: למימוש הטבה לציין שם מלא, מספר רישיון, מספר טלפון, כתובת מייל, שם ומספר ההשתלמות הרצויה. יש לצרף לפנייה אישור מילואים.

הנחיות להשתתפות בהשתלמות: ייעודי עד ZOOM בכל יום בו יתקיים מפגש יישלח אליך מייל עם קישור ל- , הקישור יישלח למייל המעודכן במערכת בעת לתשומת לבך .16:00 השעה ביצוע ההזמנה. הכניסה למפגש תתבצע בלחיצה על קישור הזימון למפגש. דקות לפני תחילת ההרצאה על מנת לבדוק את 10- יש להיכנס לזימון המפגש כ תקינות ההתחברות ולצורך זיהוי. יש להזין באופן מלא שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון בשורת שם המשתמש בזום. לקראת כל הרצאה חובה להצטייד במחשב, אינטרנט זמין, מצלמה, אוזניות/ רמקולים ומיקרופון. במהלך ההשתלמות יש להדליק את המצלמה. ת אין לעדכן שומר מסך או תמונה. יש להישאר עם מצלמה דלוקה במהלך כל ההרצאו כיבוי מצלמה, הצגת תמונה סטטית, חלל ריק ללא אישור משגיח יעודכנו כאי נוכחות. נהיגה, הליכה, השתתפות בדיוני בבית משפט במהלך ההרצאות יחשבו כאי נוכחות. 80%- בכדי להיות זכאים לתעודת סיום השתלמות קיימת חובת נוכחות ב מהמפגשים ומצלמה דלוקה. במהלך ההשתלמות המיקרופונים של כלל המשתתפים יהיו מושתקים ולא תתאפשר פתיחה ע"י המשתמש, למעט זמן המוקצה לשאלות ותשובות על ידי המרצה. בכל מפגש תתבקש/י לעדכן נוכחות באמצעות קישור שישלח לצא'ט. תעודת סיום ההשתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה יום מסיום ההשתלמות. 30 עד מצגות וחומרים לימודיים שיוצגו במהלך ההשתלמות ישלחו למשתלמים בכפוף להסכמת המרצה. (הרצאות שמוקלטות על ידי המדרשה הן לצרכי בקרה הקלטות לא תשלחנה

וייעול תכני ההשתלמות). התכנית כפופה לשינויים.

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין

תוכן עניינים:

משפחות מגוונות - הכרה והסדרה משפטית ביטוח פנסיוני ואובדן כושר עבודה הסכמי ממון דיני נזיקין דיני ביטוח חדלות פירעון ממונה הגנת הפרטיות מיסוי מקרקעין רישום והסדר מקרקעין חידושים בפסקי הדין בביה"ד השרעיים לערעורים ניהול תיק מס הכנסה-עקרונות החפיפה שבין דיני התעבורה לדיני הנזיקין דיני מכרזים ידועים בציבור פלילי

24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41

ביטוח לאומי ייפוי כוח מתמשך - פרקטיקה כלים פרקטיים לייצוג אנשים מאוכלוסיות מיוחדות מיזוגים ורכישות חברות ציבוריות: היבטי פיקוח ואכיפה בדיני ני"ע רפואה פוגשת משפט סוגיות מיוחדות בענייני משפחה וירושה תנאי עבודה, שכר ושעות נוספות צוואה - מעריכה לקיום - צעד אחרי צעד הסכמי מכר ועסקאות עומק אתיקה הוצאה לפועל הגירה הייטק-פתיחת צוהר לליווי חברות סטארט-אפ התחדשות עירונית

06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

ביטוח לאומי 1.1.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 5

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

1 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד ענת (כהן) קאופמן משרד עורכי דין ענת כהן קאופמן

עו”ד גלעד מרקמן משרד עורכי דין מרקמן טומשין ושות’

22.1.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 הממשק בין חוק הביטוח הלאומי לדיני הנזיקין וחוק הפלת"ד משרד עורכי דין מטאנס שאער עו"ד מטאנס שאער, 18:15-19:15 פרקטיקה בניהול תיק נכות כללית משרד עורכי דין רומי הוניג עו"ד רומי הוניג, 29.1.24 | 5 מפגש 17:00-18:00 ערעורים לבית הדין על ועדות - רפואיות הקשחת עמדות - האמנם? נשיא בית הדין האזורי לעבודה באר שבע כבוד השופט צבי פרנקל, 18:15-19:15

1.1.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 סעיפי הליקוי בכאב מומחה לרפואת כאב ד"ר חיים משה אדהאן, 18:15-19:15 איך להצליח בתביעת מיקרוטראומה משרד עורכי דין מרקמן-טומשין ושות' , עו"ד עמוס כהן 8.1.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 אירוע חריג ואירוע מיוחד בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב כבוד הרשמת רעות שמר בגס, 18:15-19:15 פרקטיקה בניהול תביעה בתחום הנפשי משרד עורכי דין אודליה רוטנברג עו"ד אודליה רוטנברג, 15.1.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 קשר סיבתי בפגיעות בעבודה משרד עורכי דין כהן-מאק עו"ד איתמר כהן, 18:15-19:15 פרקטיקה בניהול תיק תאונת עבודה משרד עורכי דין סאמי אבו ורדה עו"ד סאמי אבו ורדה,

קרן הפנסיה ופגיעה בעבודה הילכו השניים יחדיו משרד עורכי דין דוד פייל ושות' עו''ד דוד פייל,

להרשמה››

6 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

ייפוי כוח מתמשך - פרקטיקה 3.1.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי רביעי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

2 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד איריס טנצר מ”מ יו”ר ועדת ייפוי כוח מתמשך במחוז חיפה, משרד עורכי דין גושן-טנצר

עו”ד שירלי רחמנוב יו”ר ועדת ייפוי כוח מתמשך בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ונוטריון שירלי רחמנוב

17.1.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

3.1.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 חמשת השחקנים שבייפוי כוח מתמשך, תפקידיהם וסמכויותיהם ר משרד עורכי דין גושן-טנצ עו"ד איריס טנצר, 18:15-19:15 סוגיות מהשטח – עדכונים ושינויים בראיית האפוטרופוס הכללי, צופה פני עתיד י המשנה לאפוטרופוס הכלל עו"ד גלי גרוס, 10.1.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 פרקטיקה - איך מנהלים את הפגישה עם הממנה ומיופה הכוח משרד עורכי דין ונוטריון שירלי רחמנוב , עו"ד שירלי רחמנוב 18:15-19:15 הממשק בין ייפוי כוח מתמשך, צוואה והסכם ממון משרד עורכי דין יעל פנקס עו"ד יעל פנקס,

ייפוי כוח מתמשך בממשק לחוק החברות משרד עורכי דין רז לבנת עו"ד רז לבנת, 18:15-19:15 ייפוי כוח מתמשך בראי בית המשפט סגנית נשיאת בתי משפט השלום כבוד השופטת ד"ר שירי היימן, לענייני משפחה מחוז חיפה 24.1.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 טעויות נפוצות מהשטח מרכזת בכירה תחום ייפוי כוח מתמשך, האפוטרופוס גב' ענבל לוי, מחוז חיפה 18:15-19:15 הבנקים - חדשות, עדכונים והערות: טעויות נפוצות מול הבנקים הלשכה המשפטית, בנק יהב עו"ד שמואל רוזנר,

להרשמה››

7 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

עקרונות וכלים פרקטיים לייצוג אנשים מאוכלוסיות מיוחדות 4.1.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי חמישי | מפגשים 5 3 ' השתלמות מס

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

בשיתוף הסיוע המשפטי

ריכוז אקדמי

עו”ד מרב שיבק ממונה ארצית אזרחי משרד המשפטים

עו”ד איתי נעמן ממונה ארצי תחום נפגעי עבירות מין משרד המשפטים

עו”ד דניאל רז ממונה ארצי תחום מעמד

עו”ד בת-שבע שרמן שני ממונה ארצית תחום מעמד אישי וס' ראש הסיוע המשפטי משרד המשפטים

ד”ר עו”ד מיטל סגל-רייך ממונה ארצית כשרות משפטית וזקנה משרד המשפטים

עו”ד הדס גבריאל זני ממונה ארצית תחום נפגעי עבירות המתה ופעולות איבה משרד המשפטים

אישי ואשפוז כפוי משרד המשפטים

4.1.24 | 1 מפגש | ייצוג אנשים בשונות קוגנטיבית | דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים עו"ד נוחי פוליטיס, 17:10-18:10 ייצוג אנשים זקנים ואנשים במצב קוגניטיבי נמוך ממונה ארצית כשרות משפטית וזקנה, משרד המשפטים עו''ד ד''ר מיטל סגל-רייך, 18:20-19:30 מתן כלים פרקטיים ומעשיים לייצוג אנשים במצב קוגניטיבי נמוך ממונה ארצית כשרות משפטית וזקנה, משרד המשפטים עו''ד ד''ר מיטל סגל-רייך, 11.1.24 | 2 מפגש | ייצוג במקרי אלימות במשפחה | 17:00-18:00 ייצוג במצבי אלימות במשפחה בדיני משפחה ממונה ארצי תחום מעמד אישי ואשפוז כפוי, משרד המשפטים עו"ד דניאל רז, 18:15-19:15 מתן כלים פרקטיים ומעשיים לייצוג במצבי אלימות במשפחה משרד עורכי דין קובי ישראל עו"ד קובי ישראל, 18.1.24 | 3 מפגש | ייצוג אנשים בעלי מוגבלות נפשית | 17:00-18:00 הייצוג המשפטי של מתמודדי הנפש - דילמת רפואה ומשפט ממונה ארצי תחום מעמד אישי ואשפוז כפוי, משרד המשפטים עו"ד דניאל רז,

18:15-19:15 מתן כלים פרקטיים ומעשים לייצוג אנשים מתמודדי נפש נשללי זכויות ממונה ארצי תחום מעמד אישי ואשפוז כפוי, משרד המשפטים עו"ד דניאל רז,

25.1.24 | 4 מפגש | ייצוג אוכלוסיות בעוני | 17:00-18:00 אנשים בעוני במשפט האזרחי ממונה ארצית אזרחי, משרד המשפטים עו"ד מרב שיבק, 18:15-19:15 מתן כלים פרקטיים ומעשים לייצוג אוכלוסייה בעוני ממונה ארצית אזרחי, משרד המשפטים עו"ד מרב שיבק, 1.2.24 | 5 מפגש | ייצוג אנשים נפגעי עבירה | 17:00-18:00 ייצוג נפגעי עבירות מין, נפגעי עבירות המתה (תכנית סנ"ה)

ממונה ארצי תחום נפגעי עבירות מין, משרד המשפטים עו"ד איתי נעמן, ממונה ארצית תחום נפגעי עבירות המתה ופעולות עו"ד הדס גבריאל זני, איבה, משרד המשפטים 18:15-19:15 מתן כלים פרקטיים ומעשים לייצוג נפגעי עבירה ממונה ארצי תחום נפגעי עבירות מין, משרד המשפטים עו"ד איתי נעמן, ממונה ארצית תחום נפגעי עבירות המתה ופעולות עו"ד הדס גבריאל זני, איבה, משרד המשפטים

להרשמה››

8 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

הטבות למופעים, סרטים, אטרקציות, מסעדות, תיירות ועוד..

אינם צד לעסקה ואינם אחראים ו/ EXTRA MEMBERS ישראכרט / פרימיום אקספרס/ מועדון | * ההטבות המופיעות בפרסום זה בכפוף לפרטי ההטבה המלאים המפורטים באתר המועדון או לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר ובכלל זה למחיריהם. טיבם, איכותם, מועד אספקתם ליוצא בזה *הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק המנפיק *אי עמידה בפירעון ההלוואה ו/או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל *טל”ח extramembers.co.il לעוד מגוון מבצעים והטבות ייחודיות לחברי המועדון היכנסו לאתר המועדון | * 9911 להצטרפות חייגו >> לחצו כאן לעוד מגוון מבצעים והטבות וייחודיות לחברי המועדון | * 9911 להצטרפות למועדון הצרכנות חייגו

מיזוגים ורכישות 1.2.24 החל מ- ZOOM | 17:00-18:45 | ימי חמישי | מפגשים 5

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

4 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד אסף נחום שותף במחלקת חברות וני”ע במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן

1.2.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-17:45

18:00-18:45 חלק ב' | סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד אסף נחום, הרצוג פוקס נאמן 22.2.24 | 4 מפגש 17:00-17:45 חלק א' | Going Private עסקאות מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד ניר דאש, הרצוג פוקס נאמן 18:00-18:45 חלק ב' | Going Private עסקאות מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד ניר דאש, הרצוג פוקס נאמן 29.2.24 | 5 מפגש 17:00-17:45 חלק א' | סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות מנהל משותף, מחלקת חברות ניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד רן חי, הרצוג פוקס נאמן 18:00-18:45 חלק ב' | סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות מנהל משותף, מחלקת חברות ניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד רן חי, הרצוג פוקס נאמן

חלק א' | מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד אסף נחום, הרצוג פוקס נאמן 18:00-18:45 חלק ב' | מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד אסף נחום, הרצוג פוקס נאמן 8.2.24 | 2 מפגש 17:00-17:45 ' חלק א | בדיקות נאותות שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין עו"ד אסף נחום, הרצוג פוקס נאמן 18:00-18:45 חלק ב' | בדיקות נאותות שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין , עו"ד אסף נחום הרצוג פוקס נאמן 15.2.24 | 3 מפגש 17:00-17:45 חלק א' | סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה שותף במחלקת חברות וניירות ערך, במשרד עורכי דין עו"ד אסף נחום, הרצוג פוקס נאמן

להרשמה››

10 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

חברות ציבוריות: היבטי פיקוח ואכיפה בדיני ניירות ערך 4.2.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי ראשון | מפגשים 5

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

בשיתוף הרשות לניירות ערך

ריכוז אקדמי

5 ' השתלמות מס

עו’’ד חוה בינשטוק ממונה הגנת פרטיות וחופש מידע בייעוץ המשפטי, רשות ניירות ערך

4.2.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 שוק ההון בישראל - קווים לדמותו, רגולטורים פיננסיים ומגמות חדשות יוע"מש הרשות לניירות ערך עו"ד אמיר וסרמן, 18:15-19:15 החברה הציבורית – מעמדה וחובותיה – תהליך ההנפקה והרישום למסחר בבורסה, חובות הגילוי השוטפות, וממשקים עם גורמים נוספים בתחום ניירות הערך (חתמים, רואי החשבון, נאמנים לאגרות חוב וחברות דירוג) סגן היועצת המשפטית, מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך עו"ד אסף נוימן, 11.2.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 עבודת הדירקטוריון בחברה הציבורית – דירקטורים ונושאי משרה, ם תפקידיהם ואחריות ; מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך עו"ד אמיר גרוכר, 18:15-19:15 עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה תהליכי האישור וחובות הגילוי של עסקאות בעלי עניין, לרבות תגמול בעלי עניין ועסקאות בעלי שליטה, דיון במאפיינים המיוחדים של חברות ללא שליטה והרגולציה המתהווה בעניינן מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך , עו"ד שני וינברנד קרש 18.2.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 אכיפה פרטית בשוק ההון – תביעות ייצוגיות ונגזרות כלפי חברות ציבוריות ונושאי משרה – מגמות בעשור הראשון להקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו; דילמות בהסדרי פשרה; מימון תביעות על-ידי רשות ניירות ערך מנהלת מערך הפיקוח ואכיפה אזרחית, מחלקת הייעוץ המשפטי עו"ד סיון חן,

18:15-19:15 35+ בישראל ובעולם, גיוון מגדרי ופורום ESG – מגמת האחריות התאגידית מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך רו"ח רעות קסלר, 25.2.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך רטרוספקטיבה לעשור של הליכי האכיפה ך המנהלית על ידי רשות ניירות ער מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית, הרשות לניירות ערך ד"ר אילנה ליפסקר מודעי, 18:15-19:15 אכיפה פלילית בתחום ניירות הערך - עבירות ניירות ערך - התיקים הבולטים בשנים ת האחרונו יועמ"ש מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר עו"ד אבי ארוניס, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מיסוי וכלכלה , עו"ד אמיר טבנקין 3.3.24 | 5 מפגש 17:00-18:00 ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות מודל הפיקוח והתפתחויות בתחום, סקירת פעילות שירותי תיווך ההשקעות הפיננסיות לציבור, החובות העיקריות החלות על בעלי הרישיון והשפעת ההתפתחויות הטכנולוגיות על מתן השירותים יועמ"שית מחלקת השקעות, הרשות לניירות ערך עו"ד אורנה נחום, 18:15-19:15 קרנות נאמנות - סוגיות עקרוניות וחידושים בתחום קרנות הנאמנות בישראל השקעות משותפות אקטיביות, השקעות פאסיביות, התפתחויות בענף ומוצרים חדשים משפטן בכיר, מחלקת השקעות, הרשות לניירות ערך עו"ד חגי בן ארזה,

להרשמה››

11 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

”התו המלא“ בשווי ₪ 250 ובשווי ₪ 500 תו דיגיטלי לרכישה ברשת רמי לוי ב- הנחה 7%

extramembers.co.il לפרטים נוספים ורכישה היכנסו לאתר המועדון אינם צד לעסקה ואינם אחראים ו/או לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר EXTRA MEMBERS * ישראכרט / פרימיום אקספרס/ מועדון | * המחיר מסובסד ובכלל זה למחיריהם. טיבם, איכותם, מועד אספקתם ליוצא בזה *הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק המנפיק *אי עמידה בפירעון ההלוואה ו/או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל *טל”ח >> לחצו כאן extramembers.co.il לפרטים נוספים ורכישה באתר מועדון הצרכנות

רפואה פוגשת משפט 5.2.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

6 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו''ד אילנה מושכל מנהלת מערך תביעות, חטיבת אחריות מקצועית במדנס סוכנות לביטוח

19.2.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 חובת הידוע / הסכמה מדעת / פגיעה באוטונומיה - מנקודת מבטו של בית המשפט בית המשפט המחוזי מרכז לוד , כבוד השופט גיא שני 18:15-19:15 חובת הידוע / הסכמה מדעת / פגיעה באוטונומיה - מנקודת מבט של המטופלת /ההורים משרד עורכי דין אופיר בן משה עו"ד אופיר בן משה, 26.2.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 הפער שבין התפתחות המדע והרפואה לפרקטיקה הרפואית המקובלת והבעיות שזה יוצר מומחה במיילדות גניקולוגיה ואולטרה סאונד , ד"ר רן סוירסקי 18:15-19:15 הפער שבין התפתחות המדע והרפואה לפרקטיקה הרפואית המקובלת והבעיות שזה יוצר- הצד המשפטי משרד עורכי דין אבימור שדמי , עו"ד יעקב אבימור

5.2.24 | 1 מפגש דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, מנהלת מערך תביעות, חטיבת אחריות מקצועית עו''ד אילנה מושכל, במדנס סוכנות לביטוח 17:00-18:00 סיווגי מומים למול וועדות להפסקת הריון? יו"ר איגוד הגיניקולוגיה והמיילדות, לשעבר מנהל פרופ' אריה הרמן, חטיבת הנשים והיולדות, המרכז הרפואי אסף הרופא 18:15-19:15 סיווגי מומים למול וועדות להפסקת הריון?; נקודת מבט משפטית משרד עורכי דין אהרנסון אבולעפיה ושות' עו"ד סברינה דדון-בוטבול, 12.2.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 דוגמאות לנזק ראייתי בתיק מיילדות (נזק רישומי / נזק מובנה – אי ביצוע בדיקות, אי-כינוס ועדה להפסקת הריון). מומחה הרדמה וטיפול נמרץ, יילוד וגניקולוגיה ד"ר מריוס אריאל ברגר, 18:15-19:15 דוגמאות לנזק ראייתי בתיק מיילדות (נזק רישומי / נזק מובנה – אי ביצוע בדיקות, אי כינוס ועדה להפסקת הריון); נקודת מבט משפטית משרד עורכי דין שלהב קמחי עו"ד ד"ר (לרפואה) שלהב קמחי,

להרשמה››

13 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

סוגיות מיוחדות בדיני משפחה וירושה 14.2.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי רביעי | מפגשים 3

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין

7 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד עדי חן משרד עורכי דין עדי חן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

28.2.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

14.2.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-19:30 מיסוי בדיני משפחה, הערכת כושר ההשתכרות, מוניטין אישיים ונכסי קריירה בית משפט השלום תל-אביב כבוד השופטת איריס אליטוביץ' סגל, משרד רואי חשבון קדר את קדר רו"ח רונן קדר, מורכבויות באיזון משאבים. נאמנויות, חלוקה בעין, תשובה להרצאה - חברות משפחתיות ועוד משרד עורכי דין שמואל מורן עו"ד שמואל מורן, 21.2.24 | 2 מפגש 17:00-18:30 משפט בינלאומי פרטי בדיני ירושה הפקולטה למשפטים, פרופ' (אמריטה) סיליה וסרשטיין פסברג, האוניברסיטה העברית בירושלים 18:30-18:45 הגשת בקשות לצווי קיום צוואה ולצווי ירושה כשהמוריש הוא תושב חו"ל משרד עורכי דין עדי חן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט עו"ד עדי חן,

ידועים בציבור - הגדרה, תנאים וזכויות במהלך החיים ובעת פטירה משרד עורכי דין עדי חן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט עו"ד עדי חן, 18:10-19:10 צוואות הדדיות - בין החיים, המוות ומה שביניהם משרד עורכי דין יהודית מייזלס, ביה"ס למשפטים עו''ד יהודית מייזלס, המכללה למנהל

להרשמה››

14 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

תנאי עבודה, שכר ושעות נוספות 22.2.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי חמישי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

8 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד שלומית גוטרמן כספי משרד עורכי דין שלומית גוטרמן-כספי

7.3.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

22.2.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 הודעה לעובד והסכם העסקה משרד עורכי דין מיתר עו"ד רם לנדא, 18:15-19:15 קבלה לעבודה - מותר ואסור בראיונות עבודה משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן עו"ד מוריה תם הר שושנים, 29.2.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 שכר קובע - רכיבי שכר לחישוב הזכויות השונות משרד עורכי דין יאיר דוד עו"ד יאיר דוד, 18:15-19:15 שכר שווה לעובדת ועובד, התיקון לחוק ויישומו משרד עורכי דין אורי טורקיה שלס עו"ד אורי טורקיה שלס,

היעדרות מהעבודה - חופשה, מחלה, חל''ת משרד עורכי דין רויטל חן עו''ד רויטל חן, 18:15-19:15

שעות עבודה - שעות נוספות, רכיב "שעות נוספות גלובליות" , משרד עורכי דין אריאל שמר, גוטרמן, עו"ד קרן בלום ברקין גלמן ושות' 14.3.24 | 4 מפגש 17:00-18:10 לחוק פיצויי פיטורים 14 פנסיה וסעיף משרד עורכי דין הררי ליפשיץ ובביש , עו"ד רחל הררי ליפשיץ 18:15- 1 9:15 החוק להגברת האכיפה ואחריות המזמין

להרשמה››

15 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

צוואה - מעריכה לקיום - צעד אחרי צעד 4.3.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

9 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד רננה קריגל משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש

18.3.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 למי מומלצת? צורה ומהות, ביטול צוואות הדדיות צוואה הדדית - משרד עורכי דין יוסף מנדלסון עו"ד עירית רייך זיו, 18:15-19:15 יורש אחר יורש, יורש במקום יורש, יורש על תנאים ותניות בצוואה - תנאי מתלה, יורש על תנאי מפסיק, תניית סילוקין משרד עורכי דין אורי צפת , עו"ד אורי צפת

4.3.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00

לחוק 25 ' ירושה על פי הדין, מהי צוואה, סוגי הצוואות, מהו עזבון, ס מבוא – הירושה, דרישות היסוד של הצוואה, אלו עניינים ניתן לכלול בצוואה, הוראות בנוגע למינוי מנהל עזבון, מינוי אפוטרופוס משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש עו"ד רננה קריגל, 18:15-19:15 למה צריך צוואה בכלל? למי נמליץ לערוך צוואה, השיחה שלבי עריכת הצוואה - הראשונית עם הלקוח, הפגישה עם הלקוח, עריכת הטיוטה משרד עורכי דין עדי חן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט עו"ד עדי חן,

1.4.24 | 4 מפגש 17:00-18:00

טעויות נפוצות בעריכת צוואות פגמים צורניים ומהותיים בית משפט השלום תל-אביב , כבוד השופט יחזקאל אליהו 18:00-19:15

11.3.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 מעמד חתימת הצוואה, העדים ותפקידם, עריכת שלבי עריכת הצוואה המשך -

פרקטיקה ברשם הירושה הגשת בקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה - ובבית הדין הרבני, הטפסים הנדרשים, הגשה ידנית/הגשה מקוונת, תהליך בדיקת הבקשה לצו אצל רשם הירושה והתערבות האפוטרופוס הכללי מהגשת הבדיקה ועד מתן צו רשמת הירושה תל-אביב עו"ד ציפי דרמר, הלשכה המשפטית הנהלת בתי דין רבנים עו"ד יצחק רוזנטל,

תרשומת, תיעוד ותיוק הצוואה, הפקדת צוואה משרד עורכי דין רוית טוב לי עו"ד רוית טוב לי, 18:15-19:15 הוראות בצוואה להורשת נכסי מקרקעין לשעבר רשם המקרקעין פתח תקווה עו"ד לירון קריגל,

להרשמה››

16 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

הסכמי מכר ועסקאות עומק 6.3.24 החל מ- ZOOM | 16:00-17:45 | ימי רביעי | מפגשים 7

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

10 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד יפעת בן-דוד עמית משרד עורכי דין בן-דוד עמית

10.4.24 | 6 מפגש 16:00-16:45

20.3.24 | 3 מפגש 16:00-16:45

6.3.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 16:00-16:45 הפגישה עם הלקוח קבלת עסקאות מכר במקרקעין הקדמה – כלל הנתונים, עריכת הסכם שכר טרחה משמעויותיו לעומת שכר ראוי. בדיקות מקדימות כדוגמת שווי הנכס, בדיקת קיומן של זכויות בנייה והמשמעויות מהו היטל השבחה, הזמנת תיק בתים משותפים בחינת התקנון והתשריטים. בדיקת נסח הטאבו והתאמתו לעסקה , משרד עורכי דין בן דוד עמית עו''ד יפעת בן-דוד עמית 17:00-17:45 אופן בניית לוח התשלומים: אילו שאלות ניסוח הסכם המכר - יש לשאול את הלקוח, אילו אבני דרך קיימים בהסכם ויש להתחשב בהם בקביעת לוח התשלומים והשלמת ניסוח ההסכם בין הצדדים משרד עורכי דין בן דוד עמית , עו''ד יפעת בן-דוד עמית 13.3.24 | 2 מפגש 16:00-16:45 המשך ניסוח הסכם המכר משרד עורכי דין בן דוד עמית , עו''ד יפעת בן-דוד עמית 17:00-17:45 המשכנתא התחייבות לרישום המשך ניסוח הסכם המכר – משכנתא ומשמעותה. קיומה של משכנתא ההבדל בין אישור יתרה לסילוק ומכתב כוונות. גרירת משכנתא למול סילוק משרד עורכי דין בן דוד עמית עו''ד יפעת בן-דוד עמית,

עריכת הסכם לרכישת בית צמוד קרקע – המשמעויות משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17:00-17:45 עריכת הסכם שיתוף חשיבותו, קיומו / העדרו משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17.4.24 | 7 מפגש 16:00-16:45 עריכת כלל המסמכים הנלווים לעסקה - דיווח העסקה ורישום הערת אזהרה או משכון, חלוקת כלל המסמכים הנלווים לעסקה בקשה לרישום הערת אזהרה – מי הם הבעלים, מי המתחייב ומי הזכאי בקשה לביטול הערת אזהרה ומשמעותה – ייפוי הכוח לביטול, ייפוי הכוח מטעם המוכרים והרוכשים, שטר המכר או שטר העברת זכות שכירות - כיצד ממלאים כל פרט בטפסים באופן מדויק ושלם משרד עורכי דין בן דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17:00-17:45 רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. נקיטת הפעולות לאחר חתימת ההסכם. רישום המועדים והיערכות לקראת מסירת חזקה לרבות עריכת פרוטוקול מסירת חזקה הצורך בפתיחת חשבון נאמנות רישום משכנתא בד בבד עם רישום הזכויות. רישום הזכויות כאשר המדובר בחברה משכנת והמעקב הדרוש לבחינת רישום הבית המשותף – המועדים בעניין שיש להתייחס אליהם לאור חוק המכר והפסיקה בעניין. העברת הזכויות ברמ"י ומספר דגשים בעניין חוזה החכירה ומשמעויותיו משרד עורכי דין בן דוד עמית , עו"ד יפעת בן דוד עמית

רכישת דירה כאשר הרישום הינו בחברה סוגי המרשמים – משכנת / רמ"י והמשמעויות. אופן מילוי נוהל העברת זכויות משרד עורכי דין בן דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17:00-17:45 קיומו של עיקול, משכנתא התמודדות עם תקלות אפשריות – שטרם נמחקה, העדר השלמת הרישום על שם המוכרים המקוריים, רישום שגוי וכדומה משרד עורכי דין בן דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 27.3.24 | 4 מפגש 16:00-16:45 הדגשים העיקריים בעריכת עריכת הסכם רכישה מקבלן - נספח שינויים וליווי רוכש דירה מקבלן לרבות כאשר המדובר בהסכם מכירה בבניין שבו מתבצע פרוייקט פינוי בינוי או תמ"א - על המשמעויות של רכישה כגון דא משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17:00-17:45 רכישה מקבלן המשך – משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 3.4.24 | 5 מפגש 16:00-16:45 רכישה מקבלן המשך – משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית, 17:00-17:45 רכישה מקבלן המשך – משרד עורכי דין בן-דוד עמית עו"ד יפעת בן דוד עמית,

להרשמה››

17 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

אתיקה 1.4.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 3

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין

11 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד שלי אדם ואקנין פרקליטת ועדת האתיקה הארצית

15.4.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

1.4.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה:

מתלונה לקובלנה - גלגולה של תלונה משמעתית דיינת בית הדין המשמעתי הארצי, עו"ד אורית סער, לשעבר יו"ר ועדת האתיקה מחוז דרום 18:10-19:15 בתי הדין משרד עורכי דין שלומי באשי עו"ד שלומי באשי,

17:00-18:00 ניגוד עניינים הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס ד"ר לימור זר גוטמן, וראשת המרכז לאתיקה, המכללה למינהל 18:10-19:15 פינוי בינוי ודיגיטציה יו"ר ועדת האתיקה הארצית, משרד עורכי דין עו''ד מנחם מושקוביץ, מנחם מושקוביץ ושות' 8.4.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 עבודת הסנגור בתיקי אתיקה מקצועית בבית הדין המשמעתי, בדגש על הליכים מקדמיים משרד עורכי דין יוסף ויצמן עו"ד יוסף ויצמן, 18:10-19:15 פרקטיקה של כללי האתיקה משרד עורכי דין ונוטריון עדני-זהר עו"ד ערן זהר,

להרשמה››

18 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב [עד גמר המלאי] ללא עלות

הוצאה לפועל 1.5.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי רביעי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

12 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד שלי בורנשטיין משרד עורכי דין בורנשטיין אביסרור

עו’’ד יוסף ויצמן משרד עורכי דין יוסף ויצמן

15.5.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 הייחוד בתיקי מזונות, הליכי הגבייה הייחודיים, הכלים לחייב מזונות – בהליכי הוצאה לפועל ובהליכי חדלות פירעון בית משפט השלום קרית גת כבוד הרשם הבכיר ערן אביטל, 18:15-19:15 הליכי פינוי - מרגע קבלת פסק הדין ועד הליך הפינוי בפועל – אזרחי ומשפחה משרד עורכי דין לילך אללוף עו''ד לילך אללוף, 22.5.24 | 4 מפגש 17:00-17:45 הסיוע המשפטי – כל מה שחשוב לדעת לעורך הדין העצמאי הסיוע המשפטי במחוז תל-אביב עו"ד רעות מיכאלי, 17:45-18:30 חדלות פירעון בהליך ההוצאה לפועל, סקירת ההליך מראשיתו ועד סופו מנהלת אגף חדלות פירעון, רשות האכיפה עו''ד תמר עוזרי, 18:45-19:30 הליך הערעור על החלטת רשמי ההוצאה לפועל - אימתי וכיצד? נשיא בתי משפט השלום במחוז דרום כבוד השופט עמית יריב,

1.5.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00

שינויי חקיקה מהעת האחרונה - כל מה שחשוב לדעת יועמ"ש רשות האכיפה והגבייה עו''ד ענת הר-אבן, 18:15-19:15 ההגשות בכלים השלובים – הטפסים הנלווים, ההגשות שניתן להגיש במערכת רשות האכיפה והגבייה מר שלום בורשטיין, 8.5.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 'טענת פרעתי' – מהטפסים ועד לטיעונים סגנית הממונה על הרשמים-אכיפה כללית, כבוד הרשמת חן לוי, הוצאה לפועל תל-אביב 18:15-19:15 ייצוג חייבים - הייעוץ לחייב, ביטולי עיקולים והגבלות, הסדרי חוב ועוד משרד עורכי דין מריאנה לי עו''ד מריאנה לי,

להרשמה››

19 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

הגירה 2.5.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי חמישי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

13 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד אסף וייצן משרד עורכי דין תומר ורשה

עו’’ד תומר ורשה משרד עורכי דין תומר ורשה

16.5.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

2.5.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 עובדי סיעוד בישראל - אתגרים וטיפול משפטי משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד תומר ורשה, משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן, 18:10-19:15 ל מעמד הומניטרי בישראל - סוגיות ודרכי טיפו משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד תומר ורשה, משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן, 9.5.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 בני זוג בינלאומיים - ידועים בציבור ונשואים משרד עורכי דין תומר ורשה , עו''ד תומר ורשה משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן, 18:10-19:15 גיור ושבות - התפתחויות וסוגיות משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד תומר ורשה, משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן,

ליטיגציה בבתי הדין לעררים (עררי מעמד) משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד תומר ורשה, משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן, 23.5.24 | 4 מפגש 18:10-19:15 ליטיגציה בבתי המשפט לעניינים מנהליים (עתירות וערעורים)

משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד תומר ורשה, משרד עורכי דין תומר ורשה עו''ד אסף וייצן,

להרשמה››

20 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

יש לנו הנחות בשבילך בארנק הדיגיטלי בטעינה עד סכום של הנחה 25% בחודש. ₪ 2,000

הנוספים. ₪ 2,000 על ה- הנחה 20% ! ₪ 750 שילמת רק ₪ 1000 הטענת ניתן לטעון וליהנות מיידית מן ההנחה. כן, גם אם נזכרת בחנות :( >> לחצו כאן extramembers.co.il לפרטים נוספים ורכישה באתר מועדון הצרכנות

הנחה קבועה במגוון ענק של רשתות ומקומות בילוי:

הייטק - פתיחת צוהר לליווי חברות סטארט-אפ 2.6.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי ראשון | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

14 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד רן חלוץ RHL משרד עורכי דין רן חלוץ

16.6.24 | 3 מפגש | הסכמי השקעה ומנגנוני מימון נוספים | 17:00-18:00 הכנת התשתית לגיוס הון

2.6.24 | 1 מפגש | תעשיית הסטארט אפ והאקו סיסטם בישראל | ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 היכרות ראשונית עם האקו סיסטם, מה מאפיין חברת סטארט-אפ ומושגי יסוד שחייבים להכיר שותף וראש מחלקת הייטק במשרד עורכי דין עמר רייטר ז'אן עו"ד דניאל צ'ין, שוכטוביץ ושות' 18:10-19:15 (הרכב הון) Cap Table היבטים מיוחדים בהקמת חברת סטארט-אפ ובניית שותף וראש מחלקת הייטק במשרד עורכי דין עמר רייטר ז'אן עו"ד דניאל צ'ין, שוכטוביץ ושות' 9.6.24 | 2 מפגש | מסמכי ההתאגדות בחברות סטארט-אפ | 17:00-18:00 מסמכי ההתאגדות בחברות סטארט-אפ שותף מחלקת הייטק במשרד עורכי דין יגאל ארנון תדמור לוי עו"ד נמרוד וורומן, – חברת ייעוץ לחברות הזנק ומשקיעים Consiglieri ושות'; מייסד ומנכ"ל חברת

שותף מחלקת הייטק במשרד עורכי דין יגאל עו"ד נמרוד וורומן, – חברת Consiglieri ארנון תדמור לוי ושות'; מייסד ומנכ"ל חברת ייעוץ לחברות הזנק ומשקיעים בארץ ובעולם 18:10-19:15 הסכמי השקעה ומכשירי מימון נוספים שותף מחלקת הייטק במשרד עורכי דין יגאל עו"ד נמרוד וורומן, – חברת Consiglieri ארנון תדמור לוי ושות'; מייסד ומנכ"ל חברת ייעוץ לחברות הזנק ומשקיעים בארץ ובעולם

23.6.24 | 4 מפגש | אסטרטגיית קניין רוחני | 17:00-18:00

מיפוי הקניין הרוחני של החברה ובניית אסטרטגיית קניין רוחני שותף במשרד עורכי דין פרל כהן צדק עו''ד ועו''פ יואב אלקלעי, לצר ברץ 18:10-19:15 צעדים והסכמים להגנה על הקניין הרוחני שותף במשרד עורכי דין פרל כהן צדק עו''ד ועו''פ יואב אלקלעי, לצר ברץ

בארץ ובעולם 18:10-19:15 צלילה לעומקו של הסכם המייסדים

שותף מחלקת הייטק במשרד עורכי דין יגאל ארנון תדמור לוי עו"ד נמרוד וורומן, – חברת ייעוץ לחברות הזנק ומשקיעים Consiglieri ושות'; מייסד ומנכ"ל חברת בארץ ובעולם

להרשמה››

22 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

התחדשות עירונית 3.6.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

15 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד אדם צסוואן משרד עורכי דין גינדי כספי

17.6.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

3.6.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו''ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 מבוא לפינוי בינוי - מסגרת נורמטיבית (חוק פו"ב, חוק הרשות, חוק המארגנים) משרד עורכי דין גינדי כספי עו"ד אדם צסוואן, 18:15-19:15 תכנון ובנייה; מבוא - סוגי תכניות, תהליך תכנון בפו""ב, מבנה תכנית משרד עורכי דין גינדי כספי עו''ד יוני שורץ, 10.6.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 , תמורה לדיירים, ניקוד דירות, שכירויות, 21 סוגיות שמאיות - תקן רווח עודף וכו' שמאי, אודלס & קינן בע"מ מר עפר אודלס, 18:15-19:15 עסקאות משולבות; קרקעות משלימות (ציבוריות ופרטיות), עסקאות קומבינציה, מענקים וכו' בפרויקטים של פינוי ובינוי משרד עורכי דין גינדי כספי עו''ד לירון רוט,

מימון; ליווי בנקאי, השלמת הון, הגדלת הון משרד עורכי דין גינדי כספי עו''ד חרות בן יאיר, 18:15-19:15 מיסוי מקרקעין; מבוא, פטורים, מע""מ, שדרוג/שנמוך וקשישים משרד עורכי דין קוך ברזילי עו''ד אורית קוך, 24.6.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 מכר דירות; מכירת ורכישת דירות חדשות בפרויקט פינוי ובינוי וחברה משכנת משרד עורכי דין גינדי כספי עו''ד שרית ספיר, 18:15-19:15 ליטיגציה; דייר סרבן, הפרה, סוגי הפרות בפו"ב, ביטולי הסכם, בוררות/בי"מ משרד עורכי דין גינדי כספי עו''ד עדי סופרסקי, 19:15-19:25 סיכום משרד עורכי דין גינדי כספי עו"ד אדם צסוואן,

להרשמה››

23 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

משפחות מגוונות - הכרה והסדרה משפטית 4.6.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שלישי | מפגשים 3

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

16 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד ארתור שני משרד עורכי דין ארתור שני ושות’

25.6.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

4.6.24 | 1 מפגש , ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר דברי ברכה: 17:00-18:00 ההכרה בהורות ובקשרי משפחה בראי הפרקטיקה הנוהגת בבתי המשפט (אחאות, צוי הורות פסיקתיים, פונדקאות) 18:15-19:15 עריכת הסכמי הורות ללא זוגיות ופרק ההורות בהסכמי גירושים ופרידה בקרב משפחות מורכבות נוטריון ומגשרת, משרד עורכי דין ארתור שני ושות' עו"ד רונית א' זיסמן, 18.6.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 הסכמי הורות, אכיפתם וניסיונות נסיגה מהם דיקאנית ביה"ס למשפטים המרכז האקדמי שערי פרופ' איילת בלכר-פריגת, מדע ומשפט 18:15-19:15 הזכות להורות משותפת ועיגון ההורות של בן זוגו של ההורה הביולוגי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן פרופ' שחר ליפשיץ,

האתגרים המשפטיים כיום במלאת שנה לתיקון חוק הפונדקאות כך שזוגות גברים יוכלו להפוך להורים מכוחו, ופסיקות בתי המשפט האחרונות בנושא משרד עורכי דין קלעי רוזן ושות' עו"ד חגי קלעי, 18:15-19:15 מפגש סיכום אודות האתגרים המשפטיים כיום במלאת שנה לתיקון חוק הפונדקאות כך שזוגות גברים יוכלו להפוך להורים מכוחו, ופסיקות בתי המשפט האחרונות בנושא - הליכים בעניין צוי הורות פסיקתיים ופסיקות מנחות בנושא משרד עורכי דין דניאלה יעקבי עו"ד דניאלה יעקבי,

להרשמה››

24 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

ביטוח פנסיוני ואובדן כושר עבודה 5.6.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי רביעי | מפגשים 3

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

17 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד כפיר דיין דובב משרד עורכי דין כפיר דיין דובב ושות’

5.6.24 | 1 מפגש , ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר דברי ברכה: 17:00-19:15 מיצוי זכויות אובדן כושר עבודה מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה משרד עורכי דין כפיר דיין דובב ושות' עו''ד כפיר דיין דובב, 19.6.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 מיצוי זכויות אובדן כושר עבודה מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה משרד עורכי דין כפיר דיין דובב ושות' עו''ד כפיר דיין דובב, 18:10-19:15

תביעות אובדן כושר עבודה, הצד של חברת הביטוח משרד עורכי דין צבי יעקובוביץ עו"ד ערן יעקובוביץ,

26.6.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 ביטוח פנסיוני – סוגי הביטוח הפנסיוני, תנאיו והזכויות הנובעות ממנו למבוטחים משרד עורכי דין כפיר דיין דובב ושות' עו''ד כפיר דיין דובב, 18:10-19:15

תביעות לפנסיית נכות, הצד של קרן הפנסיה משרד עורכי דין אבנר בן חיון עו"ד אבנר בן חיון,

להרשמה››

25 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

תיק אחד בשבילך: עולם שלם עבור מישהו אחר!

לשכת עורכי הדין מזמינה אותך להתנדב בתכנית 'שכר מצווה' מקצוע עריכת הדין טומן בחובו שליחות מיוחדת של עשיית משפט וצדקה. החטיבה החברתית של לשכת עורכי הדין שמה לה למטרה להנגיש את המשפט לשכבות החלשות ולמי שידם אינה משגת, מתוך ראיית התפקיד החברתי של עורך הדין ובכך לקדם את הערך של "צדק לכל" בלי הבדל דת, גזע ומין. שמנו לנו למטרה לשנות את פני החברה בישראל. אנו מאמינים שיש בכוחנו המשותף כעורכי דין להשפיע על עיצוב פני החברה בה אנו רוצים לחיות. אנו זקוקים לעזרתכם והתנדבותכם בתכנית, שכן עוה"ד המתנדבים הם הרוח החיה של "שכר מצווה". זה הזמן ליזום, להתערב ולחולל את השינוי, כך שכל אדם באשר הוא יקבל את יומו בהיכלי הצדק. אם את/ה רואה את תפקיד עריכת הדין כתפקיד שיש בו מימד של שליחות, אם יש לך לב גדול ורצון לשנות ולהשפיע - מקומך בתוכנית זו. להצטרפות לתכנית 'שכר מצווה':

יש לציין שם מלא, מס' רשיון ותחומי עיסוק pro-bono@israelbar.org.il מייל: 1-533-6361320 פקס:

לפרטים נוספים: מנהלת תכנית 'שכר מצווה' עו"ד רוית נחמיאס טוכמן, ravit@israelbar.org.il מייל: / 03-6362206 טל':

"משפט אמת שיפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו"

הסכמי ממון 1.7.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי שני | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

18 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד רוית טוב-לי משרד עורכי דין ונוטריון רוית טוב-לי

15.7.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 אישור הסכם ממון – מתי, איפה וממה להיזהר ם משרד עורכי דין אד עו"ד אהובה יששכר, 18:15-19:15 כלילת הוראות הורשתיות בהסכמי ממון משרד עורכי דין הילה צאירי עו"ד הילה צאירי, 22.7.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 היבטי מס בהסכמי ממון משרד עורכי דין שי עינת עו"ד ורו"ח שי עינת, 18:15-19:15 תביעות לביטול הסכמי ממון , משרד עורכי דין יוסף גביזון עו"ד יוסף גביזון

1.7.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 למה בכלל צריך הסכם ממון? משרד עורכי דין ונוטריון רוית טוב-לי עו"ד רוית טוב-לי, 18:15-19:15 סוגי משטרים רכושיים משרד עורכי דין מ. פירון ושות' עו"ד ליהיא כהן דמבינסקי,

8.7.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 מה בין הסכמי ממון בין נשואים לבין הסכמי ממון בין ידועים בציבור משרד עורכי דין אורית דרור הראל עו"ד אורית דרור הראל, 18:15-19:15

דגשים בהסכמי ממון בין בני זוג מאותו המין משרד עורכי דין ארתור שני עו"ד ארתור שני,

להרשמה››

27 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

דיני נזיקין 3.7.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי רביעי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין

19 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו''ד ערן בקר משרד עורכי דין ערן בקר

עו''ד שמעון כץ משרד עורכי דין י. כץ ש. כץ ושות'

17.7.24 | 3 מפגש 17:00-18:00

3.7.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 עקרונות בניהול תיק לפי חוק הפלת"ד: ראיות רלוונטיות לפתיחת התיק, דרישה לביטוח או תביעה לביהמ"ש, ניהול מו"מ, מומחים רפואיים, הגשת התביעה ועוד משרד עורכי דין עמיקם חרל"פ עו''ד עמיקם חרל"פ, 18:15-19:15 עקרונות בסיסיים בניהול תיק לפי פק' הנזיקין: איסוף ראיות, דרישה לביטוח או תביעה לביהמ"ש, חוו"ד רפואית, הוכחת רשלנות, אשם תורם, ניהול מו"מ,

חישוב הפיצויים בתביעות נזיקין ופלת"ד: תחשיבי נזק מתי? כאב וסבל, בסיס השכר, הפסדי השתכרות, קטינים, שערוך, מקדמי היוון, ראיות לתחשיב, נכות רפואית תפקודית, שאלת החבות, ניכויים ועוד בית משפט השלום הרצליה כבוד השופט יוסי ברכיה, 18:15-19:15 סוגיות ב-'קשר סיבתי' בתביעות נזקי גוף 24.7.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 עקרונות בניכוי של קצבאות המל"ל על סוגיהן משרד עורכי דין זלצר ושות' עו"ד גליה זלצר ליפשיץ, 18:15-19:15 טענות חסיון - משחק בקלפים פתוחים בית משפט השלום חיפה כבוד השופטת נסרין עדוי-ח'דר, 31.7.24 | 5 מפגש 17:00-18:00 פרקטיקה בניהול תביעות לפי חוק חוזה ביטוח: פוליסות תלמידים, ספורט, אובדן כושר עבודה, סיעוד ועוד משרד עורכי דין מיתר עו"ד אורנית נווה, 18:15-19:15 פרקטיקה בניהול תביעות לנזקי רכוש משרד עורכי דין נשיץ,ברנדס, אמיר עו''ד גיל עטר,

מומחים רפואיים, הגשת התביעה ועוד משרד עורכי דין ערן בקר עו''ד ערן בקר, 10.7.24 | 2 מפגש 17:00-18:00

פגיעות אורתופדיות: קשר סיבתי רפואי, אחוזי נכות ועוד מנהל היחידה לעיוותי עמוד שדרה במרכז ד"ר אלון פרידלנדר, הרפואי שיבא, תל השומר 18:15-19:15 קביעת אחוזי נכות ע"י ועדה רפואית של המל"ל והשפעתה על הליכים לפי פק' הנזיקין וחוק הפלת"ד כולל הבאת ראיות לסתור

להרשמה››

28 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

דיני ביטוח 4.7.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי חמישי | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

20 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו”ד אורה הולט משרד עורכי דין סקר-הולט

18.7.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 בין מבטחים - שיבוב, אחריות צולבת, ביטוח כפל, אישור קיום ביטוחים 18:15-19:15 עד מתי? התיישנות

4.7.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 המקור הנורמטיבי של דיני הביטוח 1981- . חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1 1981- . חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א 2 1973- . חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג 3 . הכרת מושגי יסוד בשפת הביטוח 4 18:15-19:15 חוזה הביטוח כמכתיב התנהגות כריתת חוזה הביטוח סוגי פוליסות, תקופת הביטוח, חובת הגילוי, ביטול הפוליסה

25.7.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 מעמדו של צד ג'; דילמת המבטח והסכמת המבוטח לפשרה 18:15-19:15 מעמדו של סוכן הביטוח, אחריות שילוחית

11.7.24 | 2 מפגש 17:00-18:00 השפעת של דיני הנזקין על היקף הכיסוי

מקרה הביטוח, הסיכונים, הכיסויים סעיפי פטור, חובת הבלטת סייגים 18:15-19:15 מה הייתה כוונת המשורר: פרשנות הפוליסה ונטל ההוכחה

להרשמה››

29 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

חדלות פירעון 7.7.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי ראשון | מפגשים 4

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

21 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו’’ד איתי פריימן משרד עורכי דין פריימן ספיבק

21.7.24 | 3 מפגש 17:00-18:00 גיבוש תוכניות הפעלה, ניתוח פרויקטים וליווי חשבונאי בתיקי שיקום חברות משרד רואי חשבון ניר בן יעקב רו"ח ניר בן יעקב, 18:15-19:15 אכיפת שעבודים ומימוש נכסים משרד עורכי דין כהנא, דידי ושות' עו"ד רון כהנא, 28.7.24 | 4 מפגש 17:00-18:00 אתיקה בחדלות פירעון: חקירה, פניה לצדדים ללא עורך דין, פרסום ועוד משרד עורכי דין מנחם מושקוביץ עו"ד מנחם מושקוביץ, 18:15-19:15 סוגיות בניהול תיקי חדלות פירעון של עמותות: דגשים והלכות תוך הבחנה מתיקי חברות מנהלת יחידת אכיפה ובקרה, רשות התאגידים עו"ד טובה פריש,

7.7.24 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, דברי ברכה: 17:00-18:00 ייצוג בהליכי חדלות פירעון של יחידים: השיקולים בבחירת ההליך ואופן ניהולו מול המערכות השונות (ממונה, נאמן, בית המשפט, נושים) משרד עורכי דין אביב גלמן עו"ד אביב גלמן, 18:15-19:15 שיקולים בקביעת תוכנית פירעון מנהלת המחלקה המשפטית עו''ד הילה גולברי בר-און, באפוטרופוס הכללי, משרד המשפטי

14.7.24 | 2 מפגש 17:00-18:00

ליווי התאגיד והערבים לחובותיו מרגע המשבר ועד לגיבוש ההסדר נושים - הכרת הלקוח, בחינת השיקולים והאסטרטגיה משרד עורכי דין חובב ביטון עו"ד חובב ביטון, 18:15-19:15 תפקידו של מנהל ההסדר וסמכויותיו לצד מנהל התאגיד, חלוקת הסמכויות, עבודה מול בית המשפט והנושים משרד עורכי דין גולדבלט גינדס יריב עו"ד אהוד גינדס,

להרשמה››

30 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

ממונה הגנת הפרטיות 4.8.24 החל מ- ZOOM | 17:00-19:15 | ימי ראשון | מפגשים 6

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די

בשיתוף הרשות להגנת הפרטיות

22 ' השתלמות מס

ריכוז אקדמי

עו''ד אייל שטרנברג משרד עורכי דין בלטר, גוט, אלוני ושות'

עו''ד ניר גרסון סגן מנהל מחלקת יעוץ משפטי ואסדרה, הרשות להגנת הפרטיות

עו''ד יעקב עוז משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'

1.9.24 | 5 מפגש | והעברת מידע AI | 16:00-17:00 AI פרטיות בעידן של סגן היועמ"ש, הרשות להגנת הפרטיות עו"ד ניר גרסון, 17:15-18:00 העברת מידע חוצת גבולות - אל ישראל וממנה, ובין כלכלות אחרות בעולם [הסדרי אדקוואסי אחרים; ] CBPR הסדרים מתחרים כמו משרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עו"ד דלית בן ישראל, 18:15-19:30 התפתחויות ברגולציית הפרטיות בזירה הבינ"ל ובארה"ב בפרט ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, עו"ד אייל שגיא, AYR משרד 8.9.24 | 6 מפגש | סיכום ההשתלמות | 16:00-17:15 Big Data ו- Cyber security , ניהול Cytacic מנכ"ל ד"ר נמרוד קוזלובסקי, עו"ד,

18.8.24 | 3 מפגש | אבטחת מידע והגנת סייבר | 16:00-17:30

4.8.24 | 1 מפגש | מבוא לפרטיות | 16:00-16:15 דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות עו"ד גלעד סממה, 16:15-17:30 עקרונות דיני הגנת הפרטיות המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 17:45-19:15 הצגת הרשות, סמכויותיה, פעילותה ותפיסת האכיפה שלה יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות עו"ד ראובן אידלמן, מנהלת מחלקת אכיפה, הרשות עו"ד ליאת קילנר, להגנת הפרטיות 11.8.24 | 2 מפגש | דיני הגנת הפרטיות | 16:00-17:30 חוק הגנת הפרטיות משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות' עו"ד אייל שטרנברג, 17:45-19:15 והחובות החלות מכוחן GDPR תקנות ה מרצה ועמית באונ' בן גוריון, יועץ ד"ר יובל ריינפלד GDPR לחברות רב לאומיות, יועץ לרגולציית

2017- תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז הממונה על האכיפה המנהלית, עו"ד לינא כמאל-טרודי, הרשות להגנת הפרטיות 17:45-18:30 קביעת מדיניות אבטחה ב-"שרשרת אספקה" יו"ר פורום הסייבר באיגוד הדירקטורים מר יובל שגב, 18:30-19:15 הגנת סייבר בשרות הגנת הפרטיות ישראל CISCO מנהל הפצות ושותפים עסקיים מר תום כהן, 25.8.24 | 4 מפגש | "ארגז כלים" לממונה הגנת פרטיות בארגון | 16:00-17:00 אחריותיות ותסקיר השפעה על פרטיות סגן היועמ"ש, הרשות להגנת הפרטיות עו"ד ניר גרסון, 17:15-18:45 עיצוב לפרטיות וטכנולוגיות משפרות פרטיות CTO מומחה סייבר, מנכ"ל סייטקטיק וה- מר מני ברזילי, של מרכז מחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב

משברי סייבר 17:30-18:30

שיח פתוח ושו"ת לסיכום הקורס – דברי סיכום ראש הרשות להגנת הפרטיות עו"ד גלעד סממה, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו''ד יעקב עוז,

להרשמה››

31 הנחה לחברי מועדון 5% | מהשיעורים 80%- זכאות לתעודה - השתתפות ב | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | התכנית נתונה לשינויים | 120 ₪ : עלות לעו"ד mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311 משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי | אקסטרה ממברס - במעמד החיוב

Made with FlippingBook - Share PDF online